Co to jest znak zaufania autentycznych recenzji Bazaarvoice?

Znak zaufania autentycznych recenzji Bazaarvoice jest symbolem zaangażowania firmy w zapewnianie autentycznych opinii klientów dotyczących produktów oraz usług.

Znak zaufania jest również sygnałem dla konsumentów, że treść widocznych dla nich recenzji jest chroniona przez neutralną stronę trzecią za pomocą zaawansowanych technologii oraz wiodących w branży praktyk.

Co to dla mnie oznacza?

Wiemy, że zaufanie klientów do rankingów i recenzji jest ściśle uzależnione od ich autentyczności. Z tego względu misją Bazaarvoice jest ochrona autentyczności recenzji, na których polegają inne osoby w celu dokonywania świadomych decyzji zakupu. Wierzymy, że recenzje powinny odzwierciedlać szczere, bezstronne oraz przejrzyste opinie doświadczeń autorów z produktem lub usługą.

Co to jest Polityka autentyczności Bazaarvoice?

Celem naszej Polityki autentyczności jest zagwarantowanie, że klienci będą mogli bez wahania zaufać autentyczności recenzji napotykanych przez nich codziennie na stronach opatrzonych znakiem zaufania autentycznych recenzji.

Polityka ta została wykorzystana jako wzorzec dla wytycznych autentyczności przez WOMMAw ich Kodeksie etycznym. Bazaarvoice jest również wiodącym uczestnikiem AFNOR (Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne) w Europie, przez co pomaga tworzyć obowiązujące przepisy dotyczące treści tworzonych przez użytkowników, łącznie z procesem certyfikacji.

Wspieramy naszą Politykę autentyczności poprzez:

  • Wiodącą w branży technologię wykrywania oszustw która pomaga nam identyfikować źródło przesyłania wszystkich opinii;
  • Zaawansowane algorytmy, alerting and filtering capabilities that allow our moderation teams to identify, flag and report suspicious content; and
  • Zespoły oddanych analityków, które monitorują podejrzane recenzje oraz określają ich autentyczność.

Polityka autentyczności Bazaarvoice obejmuje trzy główne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby treść autentycznej recenzji mogła być wyświetlana na stronach internetowych klientów Bazaarvoice:

Treść jest wolna od oszustw i spamu

Zostały podjęte uzasadnione handlowo wysiłki w celu zapobieżenia przesyłaniu fałszywych treści z dowolnego źródła przesyłania. Uwzględniane może być tutaj zachowanie zakłócające porządek lub tzw. trolling, wiadomości reklamowe, zgłoszenia automatyczne (np. dokonywane przez boty lub skrypty), treści niezgodne z prawem lub obraźliwe treści przesłane przez klienta, konkurenta lub mające formę własnej promocji.

Treść nie jest poddana edycji ani klasyfikacji i nie została zmieniona

Recenzje nie są w żaden sposób zmieniane, z wyjątkiem zmian wprowadzanych przez ich autorów (dotyczy to także błędów ortograficznych i gramatycznych). Recenzje nie są filtrowane, edytowane ani usuwane tylko dlatego, że mają negatywny charakter lub wystawiły niską ocenę.

Przejrzyste

Niedozwolone jest, aby spółki bezpośrednio zwracały się z prośbami o pozytywne recenzje. Jeśli klientowi zaproponowano pieniądze lub materiały promocyjne (takie jak zniżki lub kupony) w zamian za przedstawienie obiektywnej recenzji, fakt ten musi zostać w recenzji odnotowany. Ponadto pracownicy oraz sprzedawcy organizacji nie mogą przesyłać treści bez ujawniania relacji łączących ich z produktem lub usługą.

Kliknij tutaj, aby poznać więcej szczegółów na temat Polityki autentyczności Bazaarvoice »