Mikä on Bazaarvoicen arvostelujen aitouden luotettavuusmerkki?

Bazaarvoicen arvostelujen aitouden luotettavuusmerkki on osoitus yrityksen sitoutumisesta aitoon kuluttajien antamaan palautteeseen yrityksen tuotteista ja palveluista.

Luotettavuusmerkki on myös opastin kuluttajille siitä, että heidän näkemäänsä arvostelusisältöä turvataan – riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta – ja että käytössä ovat pitkälle kehitetyt petosten havaitsemistekniikat ja alan johtavat parhaat käytännöt.

Mitä merkitystä tällä on minulle?

Tiedämme, että kuluttajien luottamus luokitteluihin ja arvosteluihin perustuu suoraan niiden aitouteen. Olemme siksi ottaneet Bazaarvoicella tehtäväksemme turvata ihmisten tietoisten ostopäätöstensä tukena käyttämien arvostelujen aitoutta. Mielestämme arvostelujen on perustuttava aitoihin, puolueettomiin ja selkeisiin mielipiteisiin arvostelujen laatijoiden tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä kokemuksista.

Mikä on Bazaarvoicen aitouskäytäntö?

Aitouskäytäntömme tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat voivat luottaa rauhallisin mielin sellaisiin sivustoissa jatkuvasti kohtaamiinsa arvosteluihin, joiden yhteydessä on esitetty arvostelujen aitouden luotettavuusmerkintä.

Käytäntö on toiminut mallina WOMMA:n eettisiin käytäntöihin sisältyville aitoutta koskeville suuntaviivoille. Bazaarvoice on myös johtava toimija Euroopan AFNOR:ssa ja auttaa käyttäjien luomaa sisältöä koskevien sääntöjen ja sertifiointiprosessin laatimisessa.

Aitouskäytäntömme tukena ovat:

  • Alan johtava petosten havaitsemistekniikka jonka avulla voimme tunnistaa kaikkien arvostelujen alkuperän;
  • Pitkälle kehitetyt algoritmit,, jotka mahdollistavat varoitukset ja suodattamisen ja joiden avulla valvonnasta vastaavat työryhmämme voivat tunnistaa, merkitä ja ilmoittaa epäilyttävän sisällön; ja
  • Työlleen omistautunut analyytikkojen työryhmä joka valvoo epäilyttäviä arvosteluja niiden aitouden varmistamiseksi.

Bazaarvoicen aitouskäytäntö sisältää seuraavat kolme pääasiallista vaatimusta, jotka Bazaarvoicen asiakkaiden sivustoissa näytettävien aitojen arvostelujen on täytettävä:

Ei petoksia tai roskapostia

Kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty vilpillisen sisällön lähettämisen estämiseksi kaikista lähteistä. Kyseessä voivat olla häiritsevä tai “trollaava” käyttäytyminen, kaupalliset viestit, automaattisesti lähetetyt viestit (esim. botit ja komentojonot), asiakkaan kilpailijan lähettämä laiton tai halventava sisältö ja itsensä markkinointi.

Ei muokkauksia, luokittelua tai muutoksia

Arvosteluja ei voi muuttaa millään tavalla kukaan muu kuin niiden alkuperäinen laatija – tämä koskee myös kirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaamista. Arvosteluja ei suodateta, muokata tai poisteta siksi, että ne ovat kielteisiä tai sisältävät huonoja arvosanoja.

Läpinäkyvyys

Yritykset eivät saa pyytää suoraan myönteisiä arvosteluja. Jos kuluttajille tarjotaan rahaa tai myynninedistämismateriaaleja (kuten alennuksia tai tarjouskuponkeja) puolueetonta arviointia vastaan, asiasta on mainittava arvostelun yhteydessä. Lisäksi organisaation työntekijät ja palveluntarjoajat eivät saa lähettää sisältöä paljastamatta suhdettaan kyseessä olevaan tuotteeseen tai palveluun.

Napsauttamalla tätä saat lisätietoja Bazaarvoicen aitouskäytännöstä »